16 juli 2019

Spæd Pindsvineknop

Stoubæk Krat

Spæd Pindsvineknop


15 juli 2019

Liden Snerre

Dejbjerg Hede

Liden SnerreKnopurt


HjertegræsKlase-SpiræaGuldsmed
formentlig Stor Hedelibel hun
14 juli 2019

Kær-Fladstjerne

Houstrup Strand

Kær-FladstjerneHegnet

Bitter Bakkestjerne


Høst-Star


Bakke-Nellike


Sump-Hullæbe

13 juli 2019

Farve-Gåseurt

Dejbjerg Hede

Farve-GåseurtSmalbladet HøgeurtAlmindelig UlvefodCypres-UlvefodStore områder med Hirse-Star
kantet med bræmmer af Pille-StarDukatsommerfugl


10 juli 2019

Høslet

Høslet på engen ved Bundsbæk Mølle
Guldsmed,
formentlig Blå Mosaikguldsmed


Vandnymfe,
formentlig Stor Farvevandnymfe07 juli 2019

Krybende hestegræs

Husby Klitplantage

Krybende Hestegræs


Kær-Dueurt

Liden SkjallerAger-SvinemælkAflangbladet Vandaks


6-plettet Køllesværmer


Vandnavle med blomster


Flydende kogleaks
Efter sidste års massive overvægt af sumpformen er stort set hele bestanden igen af flydende form

dog med små områder med sumpform.06 juli 2019

Klosterlund Museum

Klosterlund Museum ligger ved Bølling sø og er museum for tørvegravning og natur i området.
I den fredede Stenholt skov ligger det gamle Klosterlund Museum, en smuk gammel bygning, der rummer de ældst fundne stenalderfund fra egnen.


Dette lille museum ligger ved Skallerund sø


I søen ses gul ÅkandeVed søen ses Kærmysse
Rundbladet soldug


Tranebær


Ørnebregne


Kort over området