21 juni 2010

Kæmpe-Star

Kæmpe-Star, Rensningsanlægget i Ringkøbing. 115 cm høj
Rørgræs, Skjern Bådehavn
Eng-Rørhvene, Skjern Bådehavn
Stortoppet Hvene, opkørsel fra Jernbaneterrænet i Ringkøbing

Ingen kommentarer: