19 maj 2012

Pyramide-Læbeløs

Skjern å ved SØ for Kong Hans bro:
Pyramide-Læbeløs


Dejbjerg Plantage ved Dalgasstenen:
Pille-Star
Bakke-Svingel


Ingen kommentarer: