14 juli 2013

Larve på Eng-Brandbæger

A11 ved Varde å
I vejkant ved stor parkeringsplads
Blodpletlarve på Eng-Brandbæger

Strand-Vejbred


Ved Varde å
Stortoppet RapgræsEngrørhvene

Høj Sødgræs


Ingen kommentarer: