18 april 2014

Manna-Sødgræs

Kongensmose i grøft ved fugletårn  nærmest Draved Skov
Manna-Sødgræs, troede jeg.
På Fugle & natur er der nu tvivl om,
at det i stedet er Kryb-Hvene
eller Hunde-Hvene.
Vi afventer blomstring.

Mark-Frytle

Ingen kommentarer: