14 juli 2014

Dynd-Star


Hovervej i hængesæk
Dynd-Star

Tranebær

Bukkeblad

Mosebølle

Hængesæk-området i heden
Der er mange Almindelig Star
og en del Blåtop


og lidt tættere på


I nærliggende fugtigt område
Næb-Star
der næsten er enerådende

Kær-Tuekogleaks

I lyngen
Smalbladet Høgeurt


I vejkanten
Hejrebæb


Ingen kommentarer: