24 maj 2015

Tyttebær

Albæk mose, stien
Tyttebær

Pille-Star

Fåre-Svingel

Albæk Mose, gul sti mod syd
Eng-Kabbeleje

Toradet Star

Almindelig Star

Knæbøjet Rævehale

Festgræs

Nikkende Star

Albæk Mose, mosehuller ved stien
Top-Star


Smalbladet Kæruld

Dejbjerg. Præstegårds-søen
Grå Star

Manna-Sødgræs

Liden Siv

Ingen kommentarer: