22 juli 2015

Almindelig Høgeurt

Stovbæk Krat
Alindelig Høgeurt

Skjaller


Pimpinelle

Skov-Brandbæger

Tue-Siv

Majblomst

Håret Frytle

Smalbladet Høgeurt

Tandbælg

Smalbladet Dunhammer

Bjerg-Rørhvene

Rødgran

Ædelgran,
formentlig Sølvgran

set fra en anden vinkel


Ingen kommentarer: