30 august 2015

Kær-Padderok

Fiskesø ved Højmark ved hovedvej 28 ved 12 km pind-
Kær-Padderok

Langt de fleste planter med aks, har akset i spidsen,
men nogle få planter har også aks i spidsen af de øverste grene.
Smalbladet DunhammerVejbred Skeblad

Manna-Sødgræs

Femhannet Hønsetarm

Fiskesøen

Stenen ved fiskesøenIngen kommentarer: