08 november 2015

Glansbladet Rose

Skjern å, vejen inden for diget
vest for Pumpestation Nord
Glansbladet Rose


Ingen kommentarer: