26 august 2016

Strand-Svingel

Planlagt nyt boligkvarter ved Heboltoft i Ringkøbing
Eng-Svingel
1 m 20 cm høj

Vejbred-Skeblad

Grenet Pindsvineknop

Knæbøjet Rævehale

Tigger-Ranunkel

Vandstjerne af en eller anden art

Manna-Sødgræs.


Ingen kommentarer: