03 juni 2017

Almindelig Sumpstrå

Lodberghede fiskesø
Almindelig Sumpstrå

Strand-Svingel


Korteste nederste sidegren i akset med 4-8 småaks,
ikke som Eng-Svingel med 1-2 småaks.


Knæbøjet RævehaleStorblomstret Vandranunkel
eller underarten Strand-Vandranunkel

Kragefod

Grå Star

Liden Fugleklo

Håret Høgeurt


Ingen kommentarer: