14 juli 2018

Mergelbanen

Dejbjerg Hede.

Almindelig Knopurt og Hjertegræs ses på en meget lav jordvold, der løber over heden.
På Fugle&Natur har Lars Jørgen Grønbjerg fra Vrads fortalt, at volden er rester af  fundamentet for en nedlagt mergelbane, der fragtede mergel til Hanning fra et mergelleje ved Andbæk, (nord for Lemvej umiddelbart vest for Ringkøbingvej A 28).
Der er størst koncentration af Knopurt mellem A og B på kortet.HjertegræsAlmindelig Knopurt


Hede-Melbærris

Tyttebær

Revling


Rundbælg


Liden Klokke


Tormentil Potentil


Kællingetand


Engelsk VisseBlæresmelde


Smalbladet Høgeurt

Regnfan

Gyldenris


Liden Skjaller

Rank Evighedsblomst

Blåhat

Blåtop

Cikorie

Plettet Gøgeurt
Temmelig mange, men helt afblomstrede


Strand-Vejbred


Dukatsommerfugl

Sandrandøje


Galle på Agertidsel

Midt ude på Dejbjerg hede ved overgang til privat skov har man åbenbart fundet det nødvendigt at holde hastigheden nede på grusvejen

Går man ind i den private skov, møder man de talrige bunkere fra den den kolde krigs tid. Her bunker nummer 68


Disse bunkere kan ses på Google Maps
Ingen kommentarer: