16 maj 2019

Æselfoder

Fjordstien i Ringkøbing
ÆselfoderBakke-Svingel


Tidlig DværgbunkeGold Hejre


Liden Fugleklo


Blød Storkenæb


Krumhals


Smalbladet Vikke


Vingefrøet Hindeknæ


Håret Høgeurt


Spergel


Fuglemælk
Ingen kommentarer: