20 april 2024

Herborg gamle kirke

Herborg Kirke blev opført i 1899.
Et par km vest for den nuværende kirke har der ligget en kirke, der er nævnt i Ribe Oldemoder i 1340.
Kort efter blev den øde, vistnok under Den sorte død.
Mange sten fra denne kirke findes i omegnens gårde, og de sidste blev brugt ved anlægget af Ringkøbing-Silkeborg landevej i 1856.
Ved Sæddingvej er rejst en mindesten, hvor kirken lå. 

Ingen kommentarer: