31 august 2013

Brudelys

Skjern å
ud for Pumpestation Nord

Pilblad med store runde frugter
i kanal umiddelbart nord for pumpestationen

Pilblad med blomster i samme kanal

Pilblad i Skjern å uden for tagrørbælte
helt ude ved den stærke strøm


Ingen kommentarer: