04 september 2013

Rosmarinlyng

Hovervej på fredet hede sydvest for Kvindhøje
Lokaliteten er venligst udvist af Hans Jørgen Degn

Rosmarinlyng
 Dynd-Star

Tranebær

Bukkeblad

Mosearealet på heden
Forrest tuer af Blåtop 
bagerst tørvemos med de viste planter
aller bagerst Hedelyng

Ingen kommentarer: