03 august 2010

Grøn star

I følge "Fugle og Natur" findes Grøn Star på engen i hjørnet af hovedvej 12 og 13 ved Birgitteslyst og Non mølle.
Jeg fandt ikke Grøn star, det er måske for sent, men nu ved jeg, hvor jeg skal lede næste år i juni.
Derimod fandt jeg
Stjerne Star, mange
Hare Star, mange
Hirse Star, nogle få
Almindelig Star, nogle få
Top Star, mange tuer

25 juli 2010

Tandbælg

Tandbælg, Houstrup Strandvej på den dobbelte rasteplads midtvejs

11 juli 2010

Bjerg-Rørhvene

Bjerg-Rørhvene, træplantning ved Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

09 juli 2010

Tagrør

Tagrør, Ringkøbing Fjord, Vester Strandsbjerg
Strandkogleaks, Ringkøbing Fjord, Vestas i Ringkøbing.

04 juli 2010

blåtop

Blåtop, Klosterheden

28 juni 2010

Høj sødgræs


Høj Sødgræs, Skjern enge ved åen syd for Kong Hans bro store væld
På denne tur også, [som var i går):
Eng-Rørhvene (Billedet)
Skov-Kogleaks
Eng-Svingel
Rørgræs
Mose-Bunke
og
Pungmejse, der fodrede ved reden

26 juni 2010

Vindaks

Vindaks, mark ved Holstebrovej i Ringkøbing

25 juni 2010

Skov-Rørhvene

Skov-Rørhvene, Fussingø, på sydvendt skrænt i skov nor for gården
Manna-Sødgræs, Fussingø, i lille sump/sø ved skov nord for gården
Skov-Star, Fussingø, i skov nord for gården
Akselblomstret star, Fussingø, i skov nord for gården

21 juni 2010

Kæmpe-Star

Kæmpe-Star, Rensningsanlægget i Ringkøbing. 115 cm høj
Rørgræs, Skjern Bådehavn
Eng-Rørhvene, Skjern Bådehavn
Stortoppet Hvene, opkørsel fra Jernbaneterrænet i Ringkøbing

18 juni 2010

Skov-Svingel

Skov-Svingel, Inderøen Hald sø

17 juni 2010

Sandskæg

Sandskæg, nyskredet, Lyngvig Fyr
Tidlig Dværgbunke, Lyngvig Fyr
Dunet Havre, Vind Hede, Fuglsang, ved Broen

16 juni 2010

Almindelig Hvene

Almndelig Hvene, ved Holstebrovej i Ringkøbing
Italiensk Rajgræs, ved Holstebrovej i Ringkøbing
Almindelig Kvik, ved Holstebrovej i Ringkøbing
Hare Star, Skjern enge ved Pumpestation NØ

15 juni 2010

Almindelig rapgræs

Almindelig rapgræs. Hald sø, nordlige bugt ved Inderøen, hvor åen indløber
Her også:
Kær-Star
Akselblomstret Star
Mangeblomstret Frytle
Håret Frytle

13 juni 2010

Gold Hejre

Gold Hejre i haven Ribesvej 3, Ringkøbing
Almindelig Kvik ved Søndervig.

Mellembrudt Star på Gotland

Mellembrudt Star i Romaby på Gotland
Kalk-Blåaks flere steder på Gotland, bla. på Fåreøen. Det er metalblå lige som dækvingerne på en bladbille

05 juni 2010

Draphavre

Draphavre, Lønborggård fugletårn oppe ved vejen
Engsvingel, Lønborggård fugletårn, oppe ved vejen

Blærestar

Blærestar, Klosterheden, Møllesøen
(Desuden Topstar, nikkende star, almindelig star, hirsestar, Klosterheden, Møllesøen)

03 juni 2010

Almindelig rapgræs

Almindelig rapgræs, Stubbergård sø, syd
Fløjlsgræs, Stubbergård sø, syd
Hirse star, Stubbergård sø, syd
Pille star, Stubbergård sø syd

02 juni 2010

Bølget Bunke

Bølget Bunke, strand vest for mole ved Vestas, Ringkøbing
Marehalm, yderste mole ved Vestas, Ringkøbing
Almindelig Rajgræs, yderste mole ved Vestas, Ringkøbing
Her sås også Bakke Svingel.

01 juni 2010

Katteskæg

Katteskæg. Stubbergård sø, syd, enerådende på store arealer.
Bakke Svingel. Stubbergård sø, syd.
Top star. Stubbergård sø, syd. Mange høje tuer.

29 maj 2010

Fløjlsgræs

Fløjlsgræs, netop skredet. Skjernå Pumpestation NØ
Mose Bunke, netop skredet. Skjernå Pumpestation NØ
Bakke-Svingel. Skjernå Pumpestation NØ
Almindelig Rajgræs. Skjernå Pumpestation NØ
------------------
Hirse Star. Skjernå Pumpestation NØ
Tykakset star. Skjernå Pumpestation NØ
Nikkende Star. Skjernå Pumpestation NØ
Grå Star. Skjernå Pumpestation NØ

21 maj 2010

Miliegræs

Miliegræs i Skoven ved Fussingø, netop skredet
Enblomstret flitteraks sst.
Lund Rapgræs sst, netop skredet
Langakset Star ved søen ved Fussingø
Blågrøn Star sst.
Grå Star sst

19 maj 2010

Taghejre

Taghejre netop skredet ved Badevej i Søndervig.
Sandstar ved Badevej i Søndervig.

17 maj 2010

Knæbøjet Rævehale

Knæbøjet Rævehale ved Rundkørslen ved Holstebrovej
Spredt bevoksning ved Baggers dæmning ved Søndervig den 19.5.2010.

15 maj 2010

Blød Hejre

Blød Hejre på Baggers dæmning ved Søndervig. Godt nok meget lille, men fuldt udsprunget.

10 maj 2010

Almindelig star

Almindelig star ved Albæk mose, Skjern enge, ved Borris.

09 maj 2010

Fåresvingel

Fåresvingel ved Albæk mose ved Skjern enge ved Borris

04 maj 2010

Festgræs

Festgræs ved Stadil Fjord rende til den nye sø

03 maj 2010

Hundegræs

Hundegræs ved viadukten i Ringkøbing.
Vellugtende gulaks ved Nr. Lyngvig Fyr.

01 maj 2010

Rød svingel

Rød svingel på Holstebrovej

Nikkende star

Nikkende star ved Vidåens dige ved Ubjerg
15.5. set stor bestand af Nikkende Star ved Skjern Enge Pumpestation SØ

25 april 2010

Eng Rævehale

Eng Rævehale ved Skjern enge ved Ganer å
Enårig rapgræs sst.

23 april 2010

Bøgen sprunget ud

Så er der 1½ træ udsprunget bøgetræ i amtmandslunden i Rindum.-

01 april 2010

Hestehov 2010

Først nu er hestehov så stor, at man kan se den på afstand, altså 8-10 cm.