21 maj 2011

Top star

Top star Klosterheden, Møllesøen ved rasteplads
Håret star. Klosterheden, Møllesøen ved rasteplads
Almindelig star Klosterheden på eng nord for Møllesøen
Næb star Klosterheden på eng nord for Møllesøen
Grå star Klosterheden på eng nord for Møllesøen
Almindelig rapgræs på Rindum enge ved Holstebrovej

19 maj 2011

Bølget Bunke

Bølget Bunke i Albæk mose ved Borris
Grå Star i Albæk mose
Mangeblomstret Frytle i Albæk mose
Hoved-Frytle i Albæk ose

15 maj 2011

Toradet star

Toradet Star på eng øst for Jens Bjerg Thomsens hytte Vest Stadil Fjord lige op til pilekrat ved fugleskjul
Sandstar Sidselbjerg Strand

13 maj 2011

Næb Star

Næb Star i Albæk mose ved Borris
Bakke Svingel i Albæk mose

11 maj 2011

Draphavre

Draphavre på Viadukten Holstebrovej

08 maj 2011

Blød Hejre

Blød Hejre på Holstebrovej

07 maj 2011

Knæbøjet Rævehale

Knæbøjet Rævehale Rindum enge ved Holstebrovej

06 maj 2011

Top Star

Top Star Stubbergård sø syd

03 maj 2011

Eng Rapgræs

Eng Rapgræs på Viadukten i Ringkøbing
Hundegræs på diget ved Ulfborg kirke