22 august 2011

Klokke-Ensian

Klokke-Ensian på Raketstien i Husby Klit mange steder mellem Badesøen ved Græm Strand (Skavemose) og Marens Maw
Rundbladet Soldug sst. mange steder med både gamle og unge blomster på lange stilke.
Børste-Siv sst.
Sand-Siv sst.
Mangestænglet Sumpstrå sst.
Liden siv sst.
Tråd-Siv sst.

12 august 2011

Tudse-Siv

Tudse-Siv på nordlig del af dobbelt rasteplads på Houstrup strandvej. 30.7.2011
Glanskapslet Siv sst.
Børste -Siv sst.
Tandbælg på naturstien ved Høgild Møllegård ved Karup å. 2.8.2011
Krybende Hestegræs sst.
Kær-Tuekogleaks sst. Mange tuer på det åbne lyngstykke allerførst på gul tur.
Tue-Siv ved Nr. Lyngvig fyr i kanten af sti i lyngen. Få gruppper mellem grupper af Børste-Siv

25 juli 2011

Flydende kogleaks

Flydende kogleaks Husby Klitplantage, Græmvej, Badesøen
Liden Siv sst.
Sand-Siv sst.
Mangestænglet Sumpstrå sst.
Stjerne-Star Husby Klitplantage, nordre vej på Nordlig gul tur
Glanskapslet Siv sst.
Knærod. Husby Klitplantage, søndre vej på Nordlig gul tur

17 juli 2011

Børste-Siv

Børste-Siv, Skjern å. Pumpestation Nord
Tråd-Siv, sst.

13 juli 2011

Tagrør

Tagrør ved Stubbergård sø sydende

05 juli 2011

Grøn Star

Grøn Star på engen ved Non Mølle,(i hjørnet A12 og A13) på åbent kortstrået græsareal NV for søen.
Her også:
Hirse-Star
Stjerne-Star
Næb-star
Tandbælg

04 juli 2011

Forlænget star


Forlænget Star Draved skov, sti mod vest ved parkeringsplads
Akselblomstret Star sst.

26 juni 2011

Klit-Svingel

Klit-Svingel. Houstrup Strand
Høj Sødgræs. Hestehaven. Skjern å

24 juni 2011

Hirsestar

Hirse-Star Vind hede ved Fuglesangbro, gul tur
Pille-Star sst
Blåtop sst.
Tandbælg sst.
Tag-Hejre, Badevej i Søndervig, aldeles vissen og tør
Marehalm sst.
For et par dage siden:
Stjerne-Star Stubbergård sø sydende
Kamgræs sst.

20 juni 2011

Vindaks

Vindaks på mark ved Holstebrovej ved Ringkøbing

19 juni 2011

Eng-Rørhvene

Eng-Rørhvene på Rindum Enge ved Holstebrovej
Rørgræs Rindum Enge ved Holstebrovej
Manna Sødgræs Rindum Enge ved Holstebrovej
Almindelig Kvik Holstebrovej

15 juni 2011

Alm. Hvene

Almindelig Hvene på Holstebrovej

13 juni 2011

Bjerg-Rørhvene

Bjerg-Rørhvene på Viadukten.

04 juni 2011

Eng-Havre

Toradet star i stor mængde på træbro, der drejer fra stien mod syd ned mod gården
Almindelig rajgræs

02 juni 2011

Tykakset star


Eng-svingel ved Hestbæk ved Skjern å nordligste parkeringsplads
Eng-rottehale sst.
Mose-Bunke sst.
Nikkende star sst
Næb-star sst
Tykakset star ved Pumpestation Nord

01 juni 2011

Hare-Star

Hare-Star Halby ved Stavning
Fløjlsgræs Halby
Festgræs Halby i store mængder

21 maj 2011

Top star

Top star Klosterheden, Møllesøen ved rasteplads
Håret star. Klosterheden, Møllesøen ved rasteplads
Almindelig star Klosterheden på eng nord for Møllesøen
Næb star Klosterheden på eng nord for Møllesøen
Grå star Klosterheden på eng nord for Møllesøen
Almindelig rapgræs på Rindum enge ved Holstebrovej

19 maj 2011

Bølget Bunke

Bølget Bunke i Albæk mose ved Borris
Grå Star i Albæk mose
Mangeblomstret Frytle i Albæk mose
Hoved-Frytle i Albæk ose

15 maj 2011

Toradet star

Toradet Star på eng øst for Jens Bjerg Thomsens hytte Vest Stadil Fjord lige op til pilekrat ved fugleskjul
Sandstar Sidselbjerg Strand

13 maj 2011

Næb Star

Næb Star i Albæk mose ved Borris
Bakke Svingel i Albæk mose

11 maj 2011

Draphavre

Draphavre på Viadukten Holstebrovej

08 maj 2011

Blød Hejre

Blød Hejre på Holstebrovej

07 maj 2011

Knæbøjet Rævehale

Knæbøjet Rævehale Rindum enge ved Holstebrovej

06 maj 2011

Top Star

Top Star Stubbergård sø syd

03 maj 2011

Eng Rapgræs

Eng Rapgræs på Viadukten i Ringkøbing
Hundegræs på diget ved Ulfborg kirke

30 april 2011

Tidlig Dværgbunke

Tidlig Dværgbunke ved Nørre Lyngvig fyr
Vellugtende Gulaks ved Nørre Lyngvig fyr
Almindelig star på Baggers dæmning ved Søndervig

26 april 2011

Eng Rævehale

Eng Rævehale Skjern å turen over Kong Hans bro mod Tarm

23 april 2011

Festgræs

Festgræs ved Skjern å på sti der følger krumningen nord for pumpestation SØ
Nikkende star mange steder på samme sti
Rød svingel på Holstebrovej grøftekanter

20 april 2011

Bøgen sprunget ud

Bøgen midt i Amtmandslunden ud til Holstebrovej er sprunget ud.
Desuden set
Løvetand
Ager padderokke

09 april 2011

Rapgræs

Enårig Rapgræs på fortov i Viborg
Stor Frytle på Inderøen i Hald sø.

06 april 2011

Anemone
Vorterod
Lærkespore
Flipkrave

28 marts 2011

Vår gæslingeblomst, Skjern enge, Pumpestation Nord

23 marts 2011

Hestehov

Hestehov 6-8 cm i blomst ved viadukten.