23 april 2011

Festgræs

Festgræs ved Skjern å på sti der følger krumningen nord for pumpestation SØ
Nikkende star mange steder på samme sti
Rød svingel på Holstebrovej grøftekanter

Ingen kommentarer: