29 juli 2017

Ris-Dueurt

Fugtig eng ved Hovedvej A16 ved 10,4 km pind

Ris-Dueurt


Eng-Rørhvene

Mose-Bunke

Kattehale


27 juli 2017

Bredbladet Mærke

Skjern å ved Kong Hans' bro

Bredbladet Mærke


Gifttyde


Flod-Klaseskærm

Skov-Angelik

Stortoppet Rapgræs


Eng-Rørhvene

Høj Sødgræs

Sø-Kogleaks

Vejbred Skeblad

Kær-Galtetand

Sværtevæld

Kær-Tidsel


Nyse-Røllike

Sø-Kogleaks
18 juli 2017

Pastinak

Viborg lige over for Rigsarkivets fjernmagasin
Pastinak
15 juli 2017

Kattehale

Syd for Hemmet

Kattehale

Almindelig Fredløs

Blæresmælde14 juli 2017

Gifttyde

Albæk Mose

Gifttyde
Kær-SvovlrodLangbladet RanunkelKær-Galtetand

Muse-Vikke

Krybende Hestegræs


Græsbladet Fladstjerne


10 juli 2017

Blærerod

Albæk Mose
Kortsporet Blærerod

Storlæbet Blærerod

se forklaring
her

Top-Star

Tue-Siv


08 juli 2017

Vandnavle i blomst

Skånsø mellem Vinderup og Skive

Vandnavle som vi kender den

Vandnavle med blomster på stilke der er kortere end bladstilkene,
så de er gemt under bladene.

Her ses skærme med en enkelt helt udsprunget blomst
i hver skærm

Tvepibet Lobelie

Her ses bladrosetterne på bunden af søenKær-Ranunkel

Strandbo

Klokke ensian

Liden Soldug


Dværg-Star

Næb-Star

Tråd-Siv

Lidt tættere på

Børste-Siv

Liden Siv

Smalbladet Kæruld

Skilt ved Skånsø