05 november 2017

Studefold i Dejbjerg Plantage

Dejbjerglunds studefold i Dejbjerg plantage lige ved drivvejen.De vigtigste efterafgrøder er Olje-ræddike og Gul Sennep,
der begge ses på denne mark ved indkørslen til Ringkøbing på A15,
men flest Gul Sennep.
Mange steder ses marker kun med den ene af arterne.