05 november 2017

Studefold i Dejbjerg Plantage

Dejbjerglunds studefold i Dejbjerg plantage lige ved drivvejen.De vigtigste efterafgrøder er Olje-ræddike og Gul Sennep,
der begge ses på denne mark ved indkørslen til Ringkøbing på A15,
men flest Gul Sennep.
Mange steder ses marker kun med den ene af arterne.Ingen kommentarer: