31 august 2013

Brudelys

Skjern å
ud for Pumpestation Nord

Pilblad med store runde frugter
i kanal umiddelbart nord for pumpestationen

Pilblad med blomster i samme kanal

Pilblad i Skjern å uden for tagrørbælte
helt ude ved den stærke strøm


29 august 2013

Sideskærm

Lille skov med bæk og sø ved Vadvej 12 i Herborg
Sideskærm

Spæd Pindsvineknop

Majblomst

Kort over fundsteder

18 august 2013

Kærmysse

Ringkøbing
Amtmandslunden
mose nærmest banen
Kærmysse

Hovervej
hede syd for Kvindhøje
Smalbladet Høgeurt

Djævelsbid

Blåtop
Katteskæg
Børstesiv
Pille-Star
Kær-Tuekogleaks
Kær-Galtetand
Angelik
Guldblomme, men kun grundbladene15 august 2013

Hullæbe

Torsted plantage
Kronvej
Skov-Hullæbe

Kær-tidsel

Sølvgran, nobilisgran


14 august 2013

Benbræk

Thorsted Øster Sande
Benbræk

Kær-Tuekogleaks


12 august 2013

Guldalder

Thorsted sande
Guldblomme
i al sin forgængelighed


Gyldenris

Rank Evighedsblomst

Skov-Brandbæger

Perlemorsommerfugl


11 august 2013

Vingefrøet Hindeknæ

Harboør Tange
Vingefrøet Hindeknæ


Harril

Strand-Kogleaks

Strandasters

Horse-Tidsel


09 august 2013

Tudse-Siv

Houstrup strand
gul sti syd for bro
Tudse-Siv

Vintergrøn

Tue-Siv

Dværg-Star
08 august 2013

Lyng-Snerre

Klausigvej
Lyng-Snerre

Ensian
Katteskæg

Tandbæger