29 juli 2015

Knold-Rottehale

Ringkøbing
Ubebygget areal ved rundkørsel
Knold-Rottehale

Bredbladet Dunhammer

Hos Bredbladet Dunhammer
sidder den hanlige stand
i umiddelbar forlængelse
af den hunlige stand

Hos Smalbladet Dunhammer
er der et 2-3 cm bart stængelstykke
mellem den hanlige og hunlige stand


27 juli 2015

Kanadisk Bakkestjerne

I egen indkørsel
Canadisk Bakkestjerne

23 juli 2015

Levermos

I egen indkørsel
LevermosHoverdal
Flipkrave22 juli 2015

Almindelig Høgeurt

Stovbæk Krat
Alindelig Høgeurt

Skjaller


Pimpinelle

Skov-Brandbæger

Tue-Siv

Majblomst

Håret Frytle

Smalbladet Høgeurt

Tandbælg

Smalbladet Dunhammer

Bjerg-Rørhvene

Rødgran

Ædelgran,
formentlig Sølvgran

set fra en anden vinkel


19 juli 2015

Knærod

Husby Klitplantage
Knærod.
Den ser ikke ud til at sætte blomst i år

Blæsborg hede ved Idum
Mose-Bølle


18 juli 2015

Lobelie

Kvie sø ved Ansager
Tvepibet LobelieStrandbo

I vandkanten svømmede enkelte Gulgrøn Brasenføde

Tråd-Siv

Smalbladet Ærenpris

Top-Siv i store mængder i badeområdet.

15 juli 2015

Gøgeurt

Bjørnemosen ved Bundsbæk mølle
Plettet Gøgeurt

Tættere på

Kær-Høgeskæg

14 juli 2015

Brun Næbfrø

Hoverdal
Hjulspor i Brandbælte

Brun Næbfrø

Tæt herved tuer i vådt område

Hvid Næbfrø

Samme brandbælte, men tættere med Sørupvej


TusindfrøHoverdal Skovfogedbolig
Grøn Høgeskæg13 juli 2015

Gifttyde

Stadilvej
Gifttyde11 juli 2015

Firkløft

Stadil, Skelmosevej
Firkløft

Enskællet Sumpstrå

Stadil nord for kirken
Vindaks

10 juli 2015

Bukkeblad

Albæk mose
Bukkeblad med frugter


Benbræk

Rundbladet Soldug
i blomst

06 juli 2015

Blærerod

Albæk Mose
Kortsporet Blærerod,
der vokser i tæt bestand
af ikke blomstrende
Storlæbet Blærerod
Lidt tættere på
Venstre billedhalvdel er blade af
Storlæbet Blærerod
Højre billedhalvdel er blomst
af Kortsporet Blærerod

2 billeder til venstre
af blade af Storlæbet Blærerod
2 billeder af blomst af
Kortsporet Blærerod


Vellingvej, Brakmark
Fingerbøl