18 juli 2015

Lobelie

Kvie sø ved Ansager
Tvepibet LobelieStrandbo

I vandkanten svømmede enkelte Gulgrøn Brasenføde

Tråd-Siv

Smalbladet Ærenpris

Top-Siv i store mængder i badeområdet.

Ingen kommentarer: