10 november 2014

Bygmark

Præstevej i Hover
Efterafgrøde eller gengroet bygmark.
Formodentlig Toradet Byg


26 oktober 2014

Trehornet skarnbasse

Hoverdal
Trehornet Skarnbasse

Han og én af 3 hunner25 oktober 2014

Vandfyldt næbfrøområde


I området med Brun Næbfrø i Sørup Sande
gik jeg for nylig tørskoet rundt,
nu var der en hel sø.


Sådan så der ud i juni


19 oktober 2014

Olie-Ræddike

Hovervej
Mark med Olie-Ræddike

Lidt tættere på


13 oktober 2014

Hvid Næbfrø

Sørup Sande
Nordenden af søen i brandbæltet
Hvid Næbfrø med grønne vinterknopperSækmøl

Hoverdal Sørup Sande
Sækmøl på Børste-Siv
Coleophora alticolella,  med puppehylster12 oktober 2014

Strandbo

Hoverdal Plantage, Sørupsande, sø i vestre brandbælte.
Strandbo

Søen

Nord for samme sø i brandbæltet
Liden Ulvefod


05 oktober 2014

Vingekurv

Hoverdal
Efter henvisning til stedet på Fugle og Natur
Vingekurv er blevet udsået i mange lucernemarker, hvor den har været med som forurening af lucernefrø.
Vingekurv

Cikorie
Dyrket form, muligvis en slagts Salat-Cikorie

Stedet med ovenstående


Smalbladet Timian

Liden Ulvefod
i fugtigt område sammen med Stenbræk


Stedet, umiddelbart syd for søen i Sørup Sande27 september 2014

Efterår i Hoverdal

Område lige nord for fundsted for Brun Næbfrø
som jeg ikke kunne finde mindste spor af i dag
Kig mod nord

Kig med nordøst

Kort over området
rød prik er denne sø
Grøn prik lige syd herfor er findested for Brun Næbfrø
2 grønne prikker syd for Sørupvej er findesteder for Hvid NæbfrøDer var kun visne rester af Hvid Næbfrø ved fundsted 122 september 2014

Levermos

Egen matrikel
Almindelig Lungemos


21 september 2014

Gul Okseøje

Hovedvej A16 ved 16,1 km
I kanten af en kartoffelmark
Gul Okseøje

Tættere på

Hejrenæb

Husby Klitplantage
I skygge under krat ved Skavemose sø
Forskelligbladet Vortetand
Oxyrrhynchium praelongum


Trind Fyrremos
Pleurozium schreberi

20 september 2014

Frøbid

Klosterheden. Stensbæk sø
Frøbid

Enkelt Pindsvineknop

Tranebær

Benbræk

Stensbæk sø


19 september 2014

Mose-Krybstjerne

Klosterheden, rød tur krydser Flynder Å
Mose-Krybstjerne (Plagiomnium ellipticum)
en mos-art

Dollemose nord for Bækmarksbro
Tråd-Siv

Liden Siv

Rundbladet Soldug

Kær-Ranunkel

Sværtevæld

Fliget Brøndsel

Sump-Evighedsblomst

Guldsmed
Almindelig eller Stor Hedelibel

Udsigt over Dollemose


12 september 2014

Blodrød Storkenæb

Mostgård bæk, gul sti nord for bækken ned til Hald sø
Blodrød Storkenæb,
der har navn efter efterårsbladenes farve

Sølv-Potentil

Akselblomstret Star

07 september 2014

Blærerod

Albæk mose
Kortsporet Blærerod
med blærer

Benbræk

Tarm Kirkegade
Sølv-Løn


04 september 2014

Krumhals

Stadilvej vest for Madum å
Krumhals

Ager-Svinemælk


Almindelig Hanekro

Vest for diget nord for Skelmosevej
Smalbladet Kæruld