30 juni 2012

Skjolddrager

Albæk mose
Skjolddrager

Høj SødgræsGlanskapslet Siv


Eng-Rottehale

Krybende hestegræs

29 juni 2012

Glanskapslet siv

Vest Stadil Fjord.
Glanskapslet Siv
Alm. Kvik
Tudse-Siv.
Vagtel (hørt)
Mærkværdigvis var det ikke muligt at finde den mindste rest af
Enskællet Sumpstrå, som helt dominerede billedet den 1. juni.

27 juni 2012

Flydende Kogleaks

Husby Klitplantage. Græm Badesø, d.v.s. Skavemose
Flydende kogleaks


Husby Klitplantage., Raketstien

Tråd-Siv
22 juni 2012

Liden Siv

Stråsø Plantage. Damgårdsvej

Liden Siv i sin vandform

Hirse-Star


Kær-Tuekogleaks
Mangeblomstret Frytle
Fåre-Svingel
Tidlig Dværgbunke

19 juni 2012

Børste-Siv

Høgild ved Karup å
Børste-Siv

Kær Tue-Kogleaks

Pille-Star
Katteskæg
Mangeblomstret Frytle


Holstebrovej i Rindum
Almindelig Hvene17 juni 2012

Bjerg-Rørhvene

Holmegårdsvej, Rindum
Bjerg-Rørhvene

16 juni 2012

Eng-Rørhvne

Hovedvej 16 ved 10.4 km pind
Eng-Rørhvene

Eng helt dækket af Fløjsgræs

13 juni 2012

Vindaks

Holstebrovej i Rindum
Vindaks

12 juni 2012

Tykbladet Ærenpris

Stubbergård sø sydende
Tykbladet ærenpris

Katteskæg


11 juni 2012

Mose-Bunke

Halby ved Stauning

Mose-Bunke

Hare-Star

Lyse-Siv
der har glat stængel under blomsterne,
(Knop-Siv stængel er rillet under blomsterne)

Toradet Star

Festgræs

Rindum eng og sø ved Holstebrovejs begyndelse

Manna-Sødgræs

Rørgræs


Almindelig rapgræs


08 juni 2012

Linnæa

Husby klitplantage

Linnæa

Fåresvingel

Mangestænglet sumpstrå

Almindelig sumpstrå

Tjærenellike

Midtvejsstenen på Hovedvej 16

Tjærenellike


03 juni 2012

Næb-Star

Albæk mose ved Skjern å nær Borris

Næb-Star

Skov-Kogleaks


Hoved-Frytle

02 juni 2012

Fliget Vejbred

Vest Stadil Fjord
Fliget Vejbred

Sandstar

Tagrør


01 juni 2012

Enskællet Sumpstrå

Vest Stadil Fjord
Enskællet Sumpstrå


Grå Star

Trævlekrone

Toradet Star

Eng-Svingel