29 juli 2013

Pilblad

Skjern å. Pumpestation Nord
Pilblad

Angelik

Hyldebladet Baldrian

Kær Svovlrod


27 juli 2013

Væselhale

Esbjerg Fanøhavn
jernbanespor ved Leman-bygning
Stor Væselhale


Tag-Hejre

Smalbladet Brandbæger


26 juli 2013

Hulsvøb

Torsted Sande
Kronvej
Almindelig Hulsvøb

Skov-Hanekro

Stortoppet Hvene

Høst-Borst
Glatte blade
Trævlerod

Almindelig Kongepen
Stivhårede blade
Pælerod
Stive hår eller torne på
nogle af kurvsvøbbladene


Skov-Brandbæger


24 juli 2013

Dynd-Star

Vindum Skov
Hængesæk ved Filsø
Dynd-Star.
På billedet ses også
Blomstersiv og
Hvid Næbfrø

Blomstersiv


Filsø
Liden åkandeStore Filsø Mose
Soldug med hvid blomst
til venstre i billedet

Tue-KæruldPå anlagt vej gennem Store Filsø Mose
Bleg Star
85 cm høj med
rynket basis af støtteblad

Vindum Skov
Mark i NØ hjørne på
vejen Skovmarken
Rank Høgeurt

Bredbladet Høgeurt

Kort over Vindum Skov

22 juli 2013

Cikorie

Ringkøbing
Nordre Ringvej på jordvold

Krybende Hestegræs
på ruderat ved rundkørsel ved Holstebrovej

Tag-Høgeskæg

20 juli 2013

Rold Skov

Todagestur torsdag og fredag til Rold Skov og Lille Vildmose

Rold Skov

Vej vest for Mossø fra Turistvejen mod jamborettepladsen
Skov-Rørhvene

Liden Vintergrøn

Kæmpe-Svingel

Mossø
Hønsebær

Bregnesø
Stjerne-Star

Næb-Star

Tråd-Siv

Tue-Kæruld

Mosskovgård
Nikkende StarLille Vildmose


Lillesø
Smalbladet Dunhammer

Toftemose
Plankesti


Hvid Næbfrø

Rundbladet Soldug

Langbladet Soldug

Toftemose.
Sti fra Toftesø fugletårn til plankesti
Dagpragtstjerne


Portlandmosen
Multebær

Knippe-Star


17 juli 2013

Mark-Hindeknæ

Ringkøbing. Sti ved havnen ved Vestas, ved bassin.
Mark-Hindeknæ


Almindelig Firling


15 juli 2013

Tofrøet Vikke

Ringkøbing Holstebrovej rundkørsel
Tofrøet Vikke


14 juli 2013

Larve på Eng-Brandbæger

A11 ved Varde å
I vejkant ved stor parkeringsplads
Blodpletlarve på Eng-Brandbæger

Strand-Vejbred


Ved Varde å
Stortoppet RapgræsEngrørhvene

Høj Sødgræs