29 juli 2014

Kortstråle

Ved Viborg Landsarkiv
Kortstråle


27 juli 2014

Sønderbygård

Arrangeret Ud-på-tur tur Sønderbygård ved Borris og vandring langs gamle åslynger, der formentlig allerede har ligget afsnørede siden 1600'tallet, da der var kraftigere vandføring og oversvømmelser. De gror til i Pil og El, hvis man ikke holder dem frie, hvilket sker her.
På dette sted var der tidligere var en spang over åen, hvor skolebørnene syd for åen kunne skyde genvej til Borris skole. Den blev nedlagt ved udretningen i 1960'erne. Der vil blive opsat en tro kopi af spangen indefor et år med offentlig adgang ad stier lange åen.
Ved den lejlighed spurgte jeg ejeren af Sønderbygård Mads Rahbek, der tidligere har ejet Albæk mose, hvorfor området vest herfor kaldes Fandens eng, og han fortalte, at den var så fuld af Katteskæg, at engen var umulig at slå, når den var tør. Det skulle helst gøres om aftenen, når duggen var faldet. Det var altså en meget besværlig eng, deraf navnet.

21 juli 2014

Rust-Skæne

Et sted nær Mariager
Rust-Skæne

Butblomstret Siv

Langakset Star
har blade der er 1½-3 mm brede

Topstar har blade der er 3-6 mm brede
Hybriden Langakset Star x Top-Star ligger herimellem
og dette billede er sandsynligvis hydriden
I øvrigt var næsten frugter faldet af

Sump-Hullæbe

I nærheden
Storbægret Storkenæb

Nær Gettrup ved en bæk
Sideskærm

Top-Star


20 juli 2014

Tvebo Galdebær

Ringkøbing, Fjordstien
Tvebo Galdebær
Frugterne bliver røde.


Bær set den 28.7.2014


Tornet Salat


18 juli 2014

Tandet Sødgræs

Sti i skoven umiddelbart sydvest for Kapeldalen ved Hald sø.

Tandet sødgræs

Almindelig Høgeurt

TudseSiv

Stjerne-Star

Viborg. Hestdalvej
Pastinak


17 juli 2014

Flod-Klaseskærm

Skjern å, sydvest for Kong Hans bro
Flod-Klaseskærm


Enkelt Pindsvineknop

Hestehale
Kugle-Museurt

Vand-Brandbæger


14 juli 2014

Dynd-Star


Hovervej i hængesæk
Dynd-Star

Tranebær

Bukkeblad

Mosebølle

Hængesæk-området i heden
Der er mange Almindelig Star
og en del Blåtop


og lidt tættere på


I nærliggende fugtigt område
Næb-Star
der næsten er enerådende

Kær-Tuekogleaks

I lyngen
Smalbladet Høgeurt


I vejkanten
Hejrebæb


12 juli 2014

Elfenbens-Padderokke

Christiansdal ved Haderslev
Elfenbens-Padderokke
Gærde-Vikke11 juli 2014

Liden Soldug

Albæk Mose
Liden Soldug


Rundbladet Soldug

Storlæbet Blærerod

Aflangbladet Vandaks


Bukkeblad

Liden Siv

Dynd-Padderokke

Området i Albæk mose

Kort over området

10 juli 2014

Stjerne-Star

Albæk mose
Stjerne-Star


Kær-Trehage


Benbræk

Top-Star09 juli 2014

Flod-Klaseskærm

Skjern å ved Lundenæs
Flod-KlaseskærmGul Fladbælg

Horsetidsel

Søen ved Holstebrovej 8
Fersken-Pileurt


Vejbred-Skeblad