28 september 2013

Kærmysse

Kronhede. Preben Torps sø

Kærmysse

Smalbladet Høgeurt

Rank Evighedsblomst


Pimpinelle
Kort


Sten ved Kronhede lejrskole
for Alfred Kaae
27 september 2013

Liden Siv

Rejkær Plantage
I grøft langs brandbælte

Liden Siv

22 september 2013

Gul Iris

Søndervig
Gul Iris med frugter

Harril

Vandnavle
Sværtevæld

Vand-Mynte

Enskællet Sumpstrå

Græsspinder larve
på lysesiv

Kort over fundsted


21 september 2013

Majblomst med røde bær

Herborg som 29. august
men nu er Majblomst
med røde bær


Rød Fluesvamp

13 september 2013

Naturkunst i Hoverdal

Ved Sørup shelterplads
fandt jeg disse små kunstværker
lavet af naturens egne materialer


11 september 2013

Hvid Næbfrø

Hoverdal plantage.
Rød tur lige nord for Høbro bæk
Hvid Næbfrø
Fundsted 1Et billede mereFundsted 2


Benbræk

Rundbladet soldug

Fundsted 1Fundsted 2

Rød tur går ind i skoven
Lokaliteter
på kort over rød tur
Desuden:
Kær-Tuekogleaks
Katteskæg
Blåtop

05 september 2013

Vandstjerne

Herborg
Vadvej 12. bæk i lille skov
Fladfrugtet Vandstjerne


04 september 2013

Rosmarinlyng

Hovervej på fredet hede sydvest for Kvindhøje
Lokaliteten er venligst udvist af Hans Jørgen Degn

Rosmarinlyng
 Dynd-Star

Tranebær

Bukkeblad

Mosearealet på heden
Forrest tuer af Blåtop 
bagerst tørvemos med de viste planter
aller bagerst Hedelyng