28 juni 2010

Høj sødgræs


Høj Sødgræs, Skjern enge ved åen syd for Kong Hans bro store væld
På denne tur også, [som var i går):
Eng-Rørhvene (Billedet)
Skov-Kogleaks
Eng-Svingel
Rørgræs
Mose-Bunke
og
Pungmejse, der fodrede ved reden

26 juni 2010

Vindaks

Vindaks, mark ved Holstebrovej i Ringkøbing

25 juni 2010

Skov-Rørhvene

Skov-Rørhvene, Fussingø, på sydvendt skrænt i skov nor for gården
Manna-Sødgræs, Fussingø, i lille sump/sø ved skov nord for gården
Skov-Star, Fussingø, i skov nord for gården
Akselblomstret star, Fussingø, i skov nord for gården

21 juni 2010

Kæmpe-Star

Kæmpe-Star, Rensningsanlægget i Ringkøbing. 115 cm høj
Rørgræs, Skjern Bådehavn
Eng-Rørhvene, Skjern Bådehavn
Stortoppet Hvene, opkørsel fra Jernbaneterrænet i Ringkøbing

18 juni 2010

Skov-Svingel

Skov-Svingel, Inderøen Hald sø

17 juni 2010

Sandskæg

Sandskæg, nyskredet, Lyngvig Fyr
Tidlig Dværgbunke, Lyngvig Fyr
Dunet Havre, Vind Hede, Fuglsang, ved Broen

16 juni 2010

Almindelig Hvene

Almndelig Hvene, ved Holstebrovej i Ringkøbing
Italiensk Rajgræs, ved Holstebrovej i Ringkøbing
Almindelig Kvik, ved Holstebrovej i Ringkøbing
Hare Star, Skjern enge ved Pumpestation NØ

15 juni 2010

Almindelig rapgræs

Almindelig rapgræs. Hald sø, nordlige bugt ved Inderøen, hvor åen indløber
Her også:
Kær-Star
Akselblomstret Star
Mangeblomstret Frytle
Håret Frytle

13 juni 2010

Gold Hejre

Gold Hejre i haven Ribesvej 3, Ringkøbing
Almindelig Kvik ved Søndervig.

Mellembrudt Star på Gotland

Mellembrudt Star i Romaby på Gotland
Kalk-Blåaks flere steder på Gotland, bla. på Fåreøen. Det er metalblå lige som dækvingerne på en bladbille

05 juni 2010

Draphavre

Draphavre, Lønborggård fugletårn oppe ved vejen
Engsvingel, Lønborggård fugletårn, oppe ved vejen

Blærestar

Blærestar, Klosterheden, Møllesøen
(Desuden Topstar, nikkende star, almindelig star, hirsestar, Klosterheden, Møllesøen)

03 juni 2010

Almindelig rapgræs

Almindelig rapgræs, Stubbergård sø, syd
Fløjlsgræs, Stubbergård sø, syd
Hirse star, Stubbergård sø, syd
Pille star, Stubbergård sø syd

02 juni 2010

Bølget Bunke

Bølget Bunke, strand vest for mole ved Vestas, Ringkøbing
Marehalm, yderste mole ved Vestas, Ringkøbing
Almindelig Rajgræs, yderste mole ved Vestas, Ringkøbing
Her sås også Bakke Svingel.

01 juni 2010

Katteskæg

Katteskæg. Stubbergård sø, syd, enerådende på store arealer.
Bakke Svingel. Stubbergård sø, syd.
Top star. Stubbergård sø, syd. Mange høje tuer.