26 juni 2011

Klit-Svingel

Klit-Svingel. Houstrup Strand
Høj Sødgræs. Hestehaven. Skjern å

24 juni 2011

Hirsestar

Hirse-Star Vind hede ved Fuglesangbro, gul tur
Pille-Star sst
Blåtop sst.
Tandbælg sst.
Tag-Hejre, Badevej i Søndervig, aldeles vissen og tør
Marehalm sst.
For et par dage siden:
Stjerne-Star Stubbergård sø sydende
Kamgræs sst.

20 juni 2011

Vindaks

Vindaks på mark ved Holstebrovej ved Ringkøbing

19 juni 2011

Eng-Rørhvene

Eng-Rørhvene på Rindum Enge ved Holstebrovej
Rørgræs Rindum Enge ved Holstebrovej
Manna Sødgræs Rindum Enge ved Holstebrovej
Almindelig Kvik Holstebrovej

15 juni 2011

Alm. Hvene

Almindelig Hvene på Holstebrovej

13 juni 2011

Bjerg-Rørhvene

Bjerg-Rørhvene på Viadukten.

04 juni 2011

Eng-Havre

Toradet star i stor mængde på træbro, der drejer fra stien mod syd ned mod gården
Almindelig rajgræs

02 juni 2011

Tykakset star


Eng-svingel ved Hestbæk ved Skjern å nordligste parkeringsplads
Eng-rottehale sst.
Mose-Bunke sst.
Nikkende star sst
Næb-star sst
Tykakset star ved Pumpestation Nord

01 juni 2011

Hare-Star

Hare-Star Halby ved Stavning
Fløjlsgræs Halby
Festgræs Halby i store mængder