08 november 2015

Glansbladet Rose

Skjern å, vejen inden for diget
vest for Pumpestation Nord
Glansbladet Rose


12 oktober 2015

Hundepersille

Ringkøbing. Viadukten
Hundepersille


30 september 2015

Kæmpe-Balsamin

Stovbæk Krat
Kæmpe-Balsamin
Stort væld ned til Storåen
hvor den kæber langs gul tur
Liljekonval med bær

Tyttebær

Benbræk

Ukendt i fugtigt hjulspor24 september 2015

Mur-Jordrøg

En lille forårshilsen fra Ringkøbing havn
Mur-Jordrøg

20 september 2015

Kongepen

Ringkøbing Amtmandsparken
Ny udstykning
Kongepen

Tættere på

En enkelt plante

Kongepen har pælerod
og hårede blade

Ager-Museurt

Engbrandbæger
og Ager-Museurt


17 september 2015

Vingevalnød

I parken ved Glorup på Østfyn stod der et gammelt højt træ med mange lange nedhængende frugtstilke med 20-30 frie frugter på hver stilk, der kunne ligge en slags manna fra elm. Ingen bælge eller anden indpakning
Vingevalnød..09 september 2015

Hedesø i Hoverdal

Hedesø i Hover
Samme sø
Heri Pindsvineknop

Søens placering


Samme område
Kongepen

Djævelsbid

Admiral

Naboens antenne.
Svaler samler sig til rejsen


08 september 2015

Kambregne

Hoverdal, Skråvej
Kambregne

I de to søer ved brandbælte
Liden Blærerod

I den nordlige søs vestende
i 7-8 cm dybde

Det er noget småt og spinkelt

Hvid Næbfrø

med vinterknopper


Brun Næbfrø


Mangestænglet Sumpstrå

Strandbo
der svømmer i overfladen
med Liden Blærerod på bunden


Kort over området


06 september 2015

Kunst i Rindum

Udstilling hos Henny Bank

Tango


Damer ved æ hav

Æ hav


30 august 2015

Kær-Padderok

Fiskesø ved Højmark ved hovedvej 28 ved 12 km pind-
Kær-Padderok

Langt de fleste planter med aks, har akset i spidsen,
men nogle få planter har også aks i spidsen af de øverste grene.
Smalbladet DunhammerVejbred Skeblad

Manna-Sødgræs

Femhannet Hønsetarm

Fiskesøen

Stenen ved fiskesøen