30 juni 2019

Vibefedt genfundet

Houstrup Strand
Vibefedt fundet igen
nu med frugter og helt uden blomster


Kapsel med 2 klapper og mange små frøStedet hvor de vokser


Sideskærm


Rundbladet Soldug


Brunelle


Glansbladet Siv


29 juni 2019

Dværg-Star

Hegnet

Dværg-Star

Kryb-Hvene
uden stak med lang skedehindeSideskærmSkjolddrager


Kær-RanunkelKær-Padderokke


28 juni 2019

Grøn Star

Dejbjerg Plantage

Grøn Star


Firplettet Libel


Græs-Randøje


25 juni 2019

Guldblomme

Stovbæk Krat ved Rotvigvej

GuldblommeAlmindelig Mælkeurt23 juni 2019

Fåblomstret sumpstrå

Hegnet

Fåblomstret sumpstrå
Harril


Høst-Star


Tandbælg


Kødfarvet GøgeurtMose-Vintergrøn


Almindelig Mælkeurt


Liden Skjaller


Kællingetand


Klit-Høgeurt


Blåmunke


22 juni 2019

Liden museurt

Jernbaneterrænet i Ringkøbing

Liden museurt


Hare-Kløver


Tadder-Vikke