23 juni 2019

Fåblomstret sumpstrå

Hegnet

Fåblomstret sumpstrå
Harril


Høst-Star


Tandbælg


Kødfarvet GøgeurtMose-Vintergrøn


Almindelig Mælkeurt


Liden Skjaller


Kællingetand


Klit-Høgeurt


Blåmunke


Ingen kommentarer: