29 maj 2012

Mangeblomstret Frytle

Dejbjerg plantage ved Dalgasstenen

Mangeblomstret Frytle


Samme ved Stubbegård sø


Bølget Bunke
28 maj 2012

kæruld-enge

Kongens Mose. Løgumkloster

Tue-kæruldFløjlsgræs


Almindelig Rapgræs
Almindelig Rajgræs

Margrethe Kog. Lergravene

Sylt-Star i grøft neden for diget


25 maj 2012

23 maj 2012

Draphavre

Draphavre på viadukten


Gold Hejre i haven
Kærsanger på viadukten

22 maj 2012

Mose-Troldurt

Stubbergård sø på engen ved sydenden af søen lige nord for første låge

Mose-TroldurtHirse-Star
Almindelig Star
Top-Star
Vellugtende Gulaks

19 maj 2012

Pyramide-Læbeløs

Skjern å ved SØ for Kong Hans bro:
Pyramide-Læbeløs


Dejbjerg Plantage ved Dalgasstenen:
Pille-Star
Bakke-Svingel


17 maj 2012

Toradet star

Bundsbæk mølle

Toradet Star
på meget fugtig engTue Kæruld15 maj 2012

Top-Star

Stubbergård sø
Havesanger

Topstar
14 maj 2012

Gulbug

Gulbug på Viadukten i Ringkøbing

13 maj 2012

kæruld

Smalbladet Kæruld i Græm badesø


Eng Rævehale ved Husby kirkeNæb-Star i meget tidlig fase i Albæk mose
09 maj 2012

Kærtuekogleaks

Stråsø plantage:
Kær-TuekogleaksAlmindelig star

07 maj 2012

Blød Hejre

Blød Hejre på Holstebrovej


06 maj 2012

Knæbøjet rævehale

Holstebrovej, Rindum enge
Knæbøjet Rævehale

05 maj 2012

Hundegræs

Hundegræs på viadukten i Ringkøbing

04 maj 2012

Grå Star

Skjern å Albæk mose:

Tornsanger

Grå Star
i det fugtige område
på kanten af mosen


Almindelig Star

03 maj 2012

Tykakset Star

Ved Skjern å Pumpestation Nord:

Tykakset star


Nikkende Star


01 maj 2012

Eng-Rapgræs

Eng-Rapgræs på viadukten i Ringkøbing
Almindelig Rapgræs overalt mellem mine fliser