27 juni 2017

Hestebønne

Hald Hovedgård
Hestebønne


Hald Inderøen
Skov-SvingelEnblomstret Flitteraks25 juni 2017

Laksebær

Nørresø, sti fra Kaj Munks præstegård i Vedersø
Laksebær

22 juni 2017

Kær-Padderok

Bjørnemosen
Kær-Padderok

Kær-Høgeskæg

Plettet Gøgeurt
på orkideengen

Lidt tættere på


21 juni 2017

Guldblomme

Hovervej
Sti til Lyngsmose


Guldblomme


Kær-Fladstjerne


Græsbladet Fladstjerne


Eng-Forglemmigej


Hoverdal Plantage
Brun NæbfrøLidt tættere på


Plettet Gøgeurt19 juni 2017

Klit-Siv

Hegnet på Holmsland Klit

Klit-SivHarril


Kødfarvet Gøgeurt

Kær-Ranunkel
Baldrian

Sump-Forglemmigej18 juni 2017

Sump-Hullæbe

Hegnet

Dværg-Star

Fåblomstret SumpstråSump-Hullæbe
Kragefod

Galloway-fedekvæg afgræsser området.

Satellitkort over området17 juni 2017

Slangetunge

Hegnet syd for Bjerregård på Holmsland Klit

Slangetunge, en bregne


Almindelig Månerude, en bregne

Vandnavle

Mose-Vintergrøn

Almindelig Mælkeurt

Kødfarvet Gøgeurt

Gåse-Potentil

Klit-Høgeurt

Vestlig sø med Nøkkeroser


Vejen med indgang til området

Satellitbillede af området

06 juni 2017

Gindeskov Krat

Gindeskov Krat

Majblomst

Liljekonval

Kohvede

Håret Frytle

Mangeblomstret Frytle

Bølget Bunke

Tyttebær

Larve af Lille Natpåfugleøje
på Tyttebær


Pille-Star


Tjærenellike

Lyng-Snerre

Almindelig Mælkeurt

Engelsk Visse

Almindelig Kællingetand

Håret Høgeurt

Fåre-Svingel