30 juni 2013

Plettet Gøgeurt

Torsted Plantage
Torsted Sande ved Rødevej
Plettet Gøgeurt

Guldblomme

Klokkelyng, hvid og rød

Almindelig Star

Hirse-Star

Pille-Star

Børste-Siv

Katteskæg

Kær-Tuekogleaks


28 juni 2013

Læge-Ærenpris

Søndervig, eng inden for Baggers dæmning
Læge-Ærenpris

Kragefod

Almindelig Sumpstrå

Manna Sødgræs

Søndervig Badevej
Tag-Hejre


25 juni 2013

Tjærenellike

Feldborgvej 467, 21,1 km øst for Aulum
Tjærenellike

Stovbæk krat, syd
Skygget sump
Stjerne-Star

Eng-Rørhvene

24 juni 2013

Kær-Ranunkel

Veststadil Fjord. Syd for fugletårn syd for Bjerg Thomsens hytte
Kær-Ranunkel

Eng-Rørhvene

Grå Star

Fliget Vejbred

Husby Plantage. Badesøen
Mangestænglet sumpstrå 

23 juni 2013

Mangestænglet sumpstrå

Klausigvej
Mangestænglet sumpstrå

Sønder Vosborg Hede
Pille-Star


22 juni 2013

Eng-Gedeskæg

Kronhedevej
ved parkeringsplads på gul tur
Eng-Gedeskæg

Guldblomme

Udspærret Dværgbunke

Børste-Siv i blomst

Hoved-Frytle


21 juni 2013

Guldblomme

Kronhedevej
I vejkant men også flere smågrupper på hedeareal


18 juni 2013

Kragefod

Stubbergård sø sydende
KragefodGlanskapslet siv

Hare-Star

Kamgræs
Kær-Padderokke
nu med længere sidegrene
se 28.maj 201317 juni 2013

Eng-Svingel

Eng ved Holstebrovej 10
Eng-Svingel

Fløjlsgræs

Knæbøjet Rævehale

Mose-Bunke

Rørgræs


07 juni 2013

Tråd-Siv

Skjern å. Pumpestation Nord
Tråd-Siv