28 juni 2013

Læge-Ærenpris

Søndervig, eng inden for Baggers dæmning
Læge-Ærenpris

Kragefod

Almindelig Sumpstrå

Manna Sødgræs

Søndervig Badevej
Tag-Hejre


Ingen kommentarer: