24 oktober 2016

Gensyn med Otteradet Ulvefod

Gensyn med Otteradet Ulvefod i Hoverdal plantage
Betonkælderen er resterne af en tidligere skydebane, hvorfra skydemål kunne hejses op.
Hvad man også kan finde


01 oktober 2016

Klatrende Lærkespore

På skovvejen lige øst for Øster Lem hede
Klatrende Lærkespore


Amerikansk Nellikerod, Geum macrophyllum
en forvildet haveplante, talrig langs skovvejenTofrøet Vikke

Glat ærenpris

Oldagre på Øster Lem hede
Kort

Oldagre - markskel

26 september 2016

Husby i efteråret

Ved Skavemose-Badesø
Strandbo i store undersøiske enge

Lidt tættere på
lidt længere inde mod land

I bunden af de huller langs Raketstien, der er gravet  til vand til græssende får
Aflangbladet Vandaks

Lidt tættere på

Klitheden ryddes for fyrretræer


En fuglekigger ved Skjern å har venligst tilsendt mig dette billede
af vores fælles oplevelse af Sølvhejre
set fra Lønborg slotsbanke


24 september 2016

Pors

Hoverdal plantage
Pors med hanblomster, gule
og hunblonster, mørkrøde


Mangestænglet Sumpstrå

Området, der nu er noget udtørret

og som det så ud i August


23 september 2016

Pilledrager

Græm badesø i Husby Klitplantage
Pilledrager
(en 6-8 cm høj bregne, der vokser i vand)
og lidt detaljer
De unge blade har indrullet spids


De blomstrende Knærod var væk og aldeles borte,
men der var masser af unge individer til at tage over.


17 september 2016

Dejbjerg Plantage

Dejbjerg Plantage
Kæmpe-Pileurt

Japan-Pileurt

Almindelig Gyldenris


Blåbær

Mosebølle

Tyttebær
(mellem Blåbær)

Ingen Hede-Melbærris.

Udsigt over området


12 september 2016

Lønborg Hede

Lønborg hede. Sydlige del af Drivvejen (1 på kortet)
Hede-Melbærris
overalt, men ingen bær


Lønborg Hede (2 på kortet)
Rosmarin-LyngStore omåder

Lidt tættere på

Klokke-Lyng

Smalbladet Høgeurt

Benbræk

Pors


Tue-Kogleaks

Smalbladet kæruld

Sø-Kogleaks

Mose-Bølle

Næb-StarKort


Forklaring til kortet