22 august 2011

Klokke-Ensian

Klokke-Ensian på Raketstien i Husby Klit mange steder mellem Badesøen ved Græm Strand (Skavemose) og Marens Maw
Rundbladet Soldug sst. mange steder med både gamle og unge blomster på lange stilke.
Børste-Siv sst.
Sand-Siv sst.
Mangestænglet Sumpstrå sst.
Liden siv sst.
Tråd-Siv sst.

12 august 2011

Tudse-Siv

Tudse-Siv på nordlig del af dobbelt rasteplads på Houstrup strandvej. 30.7.2011
Glanskapslet Siv sst.
Børste -Siv sst.
Tandbælg på naturstien ved Høgild Møllegård ved Karup å. 2.8.2011
Krybende Hestegræs sst.
Kær-Tuekogleaks sst. Mange tuer på det åbne lyngstykke allerførst på gul tur.
Tue-Siv ved Nr. Lyngvig fyr i kanten af sti i lyngen. Få gruppper mellem grupper af Børste-Siv