24 september 2018

Have-Slangeurt

Dejbjerg hede. Østlig vej og sti.

Have-Slangeurt. En forvildet haveplante.
Blade uden blomster under lille klynge af løvtræer og æbletræer i kanten af heden
En Asters, formentlig Pile-Asters, måske fra en tidligere have på stedet.
Blågrøn Rose

Udsigt til Helligkors Kloster

 Her med lidt zoom23 september 2018

Cikorie

Husby klitplantage
Lyseblå tur lige syd for Vandværksvej
Cikorie, nyt skud på slået eller afbidt plante


Almindeligt Firben, der soler sig på ridestien syd for Spidsbjergvej15 september 2018

Klatrende Lærkespore

Løvstrup Plantage
Klatrende Lærkespore

Dejbjerg Plantage
Rød Fluesvamp12 september 2018

Flydende Kogleaks

Skavemose Badesø i Husby Klitplantage.
Flydende Kogleaks i sumpform stod i mængder indenfor og udenfor søbredden i størstedelen af søen.
Her ses resten af den flydende form i brunlig vissen udgave med fælles rod med en friskgrøn sumpudgave


Der, hvor der 20.august 2017 så ud som på dette billede
var der i år kun små områder med den flydende form midt på søen, hvor den ikke havde været tørlagt i sommer.


08 september 2018

Hoverdal

Hoverdal
Søen ved brandbæltet  har fået lidt vand tilbage,
men er slet ikke fyldt op.


Brun Næbfrø står fint
og er de fleste steder ved at være afblomstret


Liden SoldugBenbræk overalt
Liden Ulvefod i stort tal i kanalen fra nord.
Derimod var der ikke mindste spor af Liden Blærerod.07 september 2018

Slangehoved

Naturbydelen Ringkøbing K

SlangehovedKattehaleEng-forglemmigej03 september 2018

Ringborge i Danmark


TV-kanalen DK4 havde i dag en udsendelse med Stefan Howitz: Arkæologien rundt: Borgring 2018.

Indtil i dag er disse ringborge fundet: Aggersund, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg og Borgring. Der ligger muligvis også en i Sverige.
Udsendelsen redegjorde for den nyeste teori om dem.
Ringborge i Danmark

Den tysk-romerske kejser Otto den første angreb Dannevirke 973, men døde samme år. Herefter var hans søn Otto den Anden en konstant trussel mod Danmark indtil sin død 983.
Fra et islandsk skjaldekvad ved man, at Harald Blåtand indkaldte den norske høvding Håkon Jarl i Norge til at komme og hjælpe med at forsvare Dannevirke, og man antager at han også indkaldte de danske høvdinge til at hjælpe med Danmarks forsvar, hvorfor der blev brug for tilflugtsborge for de gamle, kvinder og børn, der blev hjemme, nu hvor de våbenføre mænd ikke var hjemme.
Teorien underbygges af, at der ikke er ringborge i det sydlige Jylland, for der kunne krigerne hurtigt komme til undsætning.
Ringborgene var kun i brug en halv snes år.
Da Harald Blåtand gjorde danerne kristne, blev truslen sydfra mindre, da der ikke var brug for et korstog mod Danmark.
Samtidig rykkede magtens centrum fra Jelling til Lejre og Roskilde.
De andre teorier går på, at borgene har været træningslejre for kongens krigere eller at Harald Blåtand som rejsekonge har haft kongsborge rundt omkring i sit rige.
Som en lille detalje kan nævnes, at den vølve, der er begravet på Fyrkat med vølvestav og hallucinerende urter i en lille pose, bar en dåsefibel, der mangler en af de små markante sølvfigurer. Den manglende sølvfigur er fundet i Borgring, så hun har været med rundt på kongens ringborge.
Vølven fra Fyrkat
Gammelgab

Nikkende Brøndsel


Kær-RanunkelKær-DueurtEng-TroldurtRundbladet SoldugEng-KabbelejeKær-Trehage


Frøbid
Slank Blærerod
LeverurtSmalbladet Mangeløv


02 september 2018

Ny art af Siv i Danmark

Der er fundet en ny art siv i Danmark ved Videbæk.
Juncus dudleyi
der af nogle opfattes som en selvstændig art og af andre som en underart af Tue-Siv.
Den ligner en forvokset Tue-Siv, men bladene er kun 1/3 af stråets længde, så man ser nogle meget lange bare strå. De er dobbelt så høje som normale Tue-Siv.
og her et yngre og spinklere grønt ex