31 maj 2013

Vår-Brandbæger

Houstrup Strand
i klitterne
Vår-Brandbæger

Sti bag klitterne
Almindelig Mælkeurt

Johansens vej
Kær-Tuekogleaks

Almindelig Sumpstrå

Mangeblomstret Frytle


30 maj 2013

Væver

Henne. Lyngbo hede
Væver

Enskællet Sumpstrå
Pille-Star
Almindelig Star
Hirse-StarFil sø
Knæbøjer Rævehale

Houstrup Strand
Almindelig Mælkeurt

28 maj 2013

Kær-Padderok

Stubbergård sø, sydenden
Kær-Padderok

Top-Star


26 maj 2013

Dejbjergstenen

Dejbjergstenen

Dejbjerg. Sti langs jernbanen til Dejbjergstenen
Dynd-Padderokke


25 maj 2013

Bukkeblad

Bundsbæk Mølle
Bukkeblad

Toradet star


24 maj 2013

Enskællet sumpstrå

Vest Stadil Fjord, fugletårn syd for Bjerg Thomsens hytte
Enskællet Sumpstrå

Grå Star

Ringkøbing. eng ved Holstebrovej 10
Almindelig Star

Knæbøjet Rævehale

Lav Ranunkel

Ringkøbing Viadukten
Draphavre


20 maj 2013

Vild tulipan

Kongsbjergvej tæt ved Teltkro Draved skov ved Løgumkloster
Vild Tulipan

Draved skov
Miliegræs

Grå Star

Skov-Padderok


Skov-Star


Kongens mose
Tue-Kæruld

Mangeblomstret frytle

Margrethekog. Siltoftvej ved Lergravene
Dynd-Padderok

18 maj 2013

Pille-Star

Dejbjerg hede
Pille-Star

Kær-Tuekogleaks
Engelsk Visse


17 maj 2013

Kærsanger

Skjern Å ved Kong Hans bro
Kærsanger

Pyramide-Læbeløs

Albæk mose

Havesanger
Tornsanger
Løvsanger
Gransanger

Næb-Star16 maj 2013

Nikkende Star

Skjern Å, A11 vejbro
Nikkende Star

Skjern Å. Pumpestation Nord
Flipkrave

14 maj 2013

Enskællet Sumpstrå

Ringkøbing Fjord. Halby ved Stauning.
Enskællet sumpstråEng-Rapgræs

Viadukten
Eng-Rapgræs
Hundegræs

Løgkarse

13 maj 2013

Vellugtende gulaks

Ringkøbing. Sorte Bakker
Vellugtende Gulaks

Veststadil Fjord. Syd for Bjerg Thomsens hytte
Smalbladet Kæruld

12 maj 2013

Vinterkarse

Skjern å. Pumpestation Nord
Almindelig Vinterkarsen


Festgræs


Tykakset StarBakke-Svingel


Almindelig Star

Eng-Rævehale

Mark-Frytle

10 maj 2013

Gåsemad

på Nettos parkeringsplads i Ringkøbing
Gåsemad

Samme Skjern Å, Pumpestation Nord

08 maj 2013

Vår-Gæslingeblomst

Ringkøbing Havn, sti ved Vestas

Vår-Gæslingeblomst

06 maj 2013

Munk

Munk på viadukten.
Svend Erik Petersen siger, at den har været her længe, lige så længe som gransanger.

Ved sti ud for Vestas ved havnen i Ringkøbing
Dansk Kokleare


Ved Skjern å Pumpestation SØ
Rød Svingel


04 maj 2013

Bøgen sprunget ud

Bøgen sprunget ud i Amtmandslunden, dog kun 2 træer.
så nu er skovbundens planter på deres højeste

Anemone


Vorterod