31 august 2016

Almindelig Ulvefod

Hoverdal,  Hedevej
Almindelig Ulvefod


Der var maser af Tyttebær, 
men ingen Hede-Melbærris.

30 august 2016

Havtorn

Hegnet , syd for Bjerregård på Holmsland Klit.

Mose-Vintergrøn

Klit-Høgeurt

Almindelig Kællingetand


Øjentrøst


27 august 2016

Hede-Melbærris

Øster Lem Hede
Hede-Melbærris
Overalt i større eller mindre pletter
i hundredevis
26 august 2016

Strand-Svingel

Planlagt nyt boligkvarter ved Heboltoft i Ringkøbing
Eng-Svingel
1 m 20 cm høj

Vejbred-Skeblad

Grenet Pindsvineknop

Knæbøjet Rævehale

Tigger-Ranunkel

Vandstjerne af en eller anden art

Manna-Sødgræs.


24 august 2016

Hede-Melbærris

Kronhedevej
Hede-Melbærris
Der var næsten ingen røde stenfrugter


Stedet for fundet, men den var rigtig mange steder  på kanten af heden langs Kronhedevej.


Flerårig Knavel21 august 2016

Strandbo

Hoverdal Plantage

Strandbo
Tidligere fundet drivende i vestenden af søen
Voksested i østenden på sydsiden af søen

Enskællet Sumpstrå

Krybende RanunkelEfter at man har ryddet et meget tæt vildnis af fældede bjergfyr, er det muligt at komme hen til et mindre  vandområde øst for brandbæltet og syd for den større sø.

Liden Soldug


Blomsterskaftet er dobbelt så lang som bladene


Liden Blærerod i et stort område


Aflangbladet Vandaks
I begge områderBrun Næbfrø i tæt bestand
Lavvandet område set mod øst

Lavvandet område set mod vest

På kortet
2 Strandbo, Krybende Ranunkel og Enskællet Sumpstrå
1 Øvrige fund
Brun Næbfrø og Liden Blærerod også fundet i Lille rende til søen.


20 august 2016

Søblad

Vildbjerg Søpark
Søblad
Rosmarinlyng

Tranebær

Lidt tættere på

Hugorm, yngel

Dynd-Star

Tørst


19 august 2016

En tur i haven

På egen parcel
Hækken er blebet klippet
Plettet Arum


Grøn Høgeskæg

Have-Hibiskus

Skjern Å
Gul Fladbælg

Dunet Dueurt