30 juni 2018

Strandarve

Houstrup Strand
Strandarve

Sand-Siv

Tue-Siv


29 juni 2018

Flod-Klaseskærm

Hover å
hvor den krydser A16
Flod-Klaseskærm


Enkelt Pindsvineknop
der fylder meget med lange flydeblade


Vand-Brandbæger

Rørgræs

Strand-Svingel

Høj Sødgræs

Mose-Bunke28 juni 2018

Sump-Hullæbe

Hegnet på Holmsland klit
Sump-Hullæbe.
De fleste er i knop, men enkelte er helt udsprungne.
Strand Trehage


25 juni 2018

Hede-Melbærris

Dejbjerg Hede
Den østlige sti
Hede-Melbærris

Tyttebær med umodne bær

Majblomst

Smalbladet Høgeurt

Katteskæg

Vestlig Kær-Tuekogleaks


24 juni 2018

Guldblomme

Dejbjerg Hede
Den vestlige grusvej
Guldblomme

Lidt tættere på

Grøn Høgeskæg

Gyldenris

Plettet Gøgeurt

Klokkelyng

Revling

Tandbælg21 juni 2018

Vej-Guldkarse

Bjørnemosen ved Bundsbæk mølle

Kær-GuldkarseEng-Forglemmigej

BukkebladLiden Pileurt


Plettet Gøgeurt20 juni 2018

Pilledrager

Ringkøbing K, det nye naturomåde.
Pilledrager


her med sporekapsler


Nålesumpstrå


Grenet Pindsvineknop

Enkelt Pindsvineknop
Kær-Ranunkel

Blågrøn Kogleaks

Smalbladet Dunhammer


15 juni 2018

Hoved-Frytle

Husby Klitplantage. Langelinie
Hoved-Frytle


Liden Vintergrøn

Almindelig Firling


Læge-Ærenpris