27 februar 2013

Sanglærke

Sanglærken synger. Vest Stadil Fjord.