19 marts 2016

Roset-Springklap

Skjern å. Pumpestation Nord
Roset-Springklap

15 marts 2016

Vorterod

Amtmandslunden. Ringkøbing
Vorterod

Hørt Sangdrossel

13 marts 2016

Mose-Pors

Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle
Mose-pors