30 juli 2018

Ligusterlarve

Ligusterlarve i egen hæk24 juli 2018

Bjørneklo

Teglværkssøen ved Nørre Nebel
Almindelig Bjørneklo, overalt ved søen og ved kanalen langs vejen fra Sønder Bork mod Nørre Nebel.16 juli 2018

Brun Næbfrø

Søen ved brandbæltet i Hoverdal plantage var totalt udtørret


Sådan så søen ud september 2014Brun Næbfrø i denne sø og den noget mindre og lavere sø syd herfor, klarede sig.Her voksede også Liden SoldugLiden Ulvefod tæt herved klarede sig også

14 juli 2018

Mergelbanen

Dejbjerg Hede.

Almindelig Knopurt og Hjertegræs ses på en meget lav jordvold, der løber over heden.
På Fugle&Natur har Lars Jørgen Grønbjerg fra Vrads fortalt, at volden er rester af  fundamentet for en nedlagt mergelbane, der fragtede mergel til Hanning fra et mergelleje ved Andbæk, (nord for Lemvej umiddelbart vest for Ringkøbingvej A 28).
Der er størst koncentration af Knopurt mellem A og B på kortet.HjertegræsAlmindelig Knopurt


Hede-Melbærris

Tyttebær

Revling


Rundbælg


Liden Klokke


Tormentil Potentil


Kællingetand


Engelsk VisseBlæresmelde


Smalbladet Høgeurt

Regnfan

Gyldenris


Liden Skjaller

Rank Evighedsblomst

Blåhat

Blåtop

Cikorie

Plettet Gøgeurt
Temmelig mange, men helt afblomstrede


Strand-Vejbred


Dukatsommerfugl

Sandrandøje


Galle på Agertidsel

Midt ude på Dejbjerg hede ved overgang til privat skov har man åbenbart fundet det nødvendigt at holde hastigheden nede på grusvejen

Går man ind i den private skov, møder man de talrige bunkere fra den den kolde krigs tid. Her bunker nummer 68


Disse bunkere kan ses på Google Maps
13 juli 2018

Knærod

Husby Klitplantage. Fennevej
Knærod
I denne tørre sommer var de mindre end de plejer, også mindre blade. Nogen steder lå blomsterne hen ad jorden, men de andre steder stop op.12 juli 2018

Pilledrager

Ringkøbing naturbydels sø er helt udtørret


Pilledrager klarer sig rimeligt


og har sat en masser af kugler med sporehuse


Lidt tættere på


Bjørnemosen ved Bundsbæk mølle. Orkideengen

HjertegræsEngblomme, der blomstrede i foråret

Finbladet Mangeløv